banner

Řešitelský tým projektu

Doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.
Děkan
pment@cbg.zcu.cz
Ing. Pavel Mičke
Finanční manažer projektu
pmicke@fpe.zcu.cz
Dr. phil. Michaela Voltrová
Garant
mvoltrov@knj.zcu.cz
Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
Proděkan
conor@kmt.zcu.cz

Tým zajišťující praxe

Mgr. Lenka Benediktová, Ph.D.
bendi@kvd.zcu.cz
Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)
digitalizace procesů spojených s praxí
Mgr. Jan Baťko, Ph.D.
batko@kvd.zcu.cz
Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)
metodik manuálů k digitalizaci praxe
Dr. phil. Michaela Voltrová
mvoltrov@knj.zcu.cz
Katedra německého jazyka (KNJ)
proděkanka pro vnější vztahy a CŽV, zodpovědná za praxe
Mgr. Pavla Soukupová, Ph.D.
soupavla@kpg.zcu.cz
Katedra pedagogiky (KPG)
odborný garant a metodik praxí
Mgr. Eva Salcmanová
salcmano@knj.zcu.cz
Katedra německého jazyka (KNJ)
hlavní koordinátorka praxí
Bc. Marcela Švehlová
mpelnaro@fpe.zcu.cz
377 636 015
koordinátorka praxí
Bc. Veronika Forstová
vforstov@fpe.zcu.cz
administrace dohod pro učitele
Mgr. Miroslav Zíka
zikam@kvd.zcu.cz
Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)
377 636 131
programátor, IT podpora

Didaktici

Mgr. Eva Salcmanová
salcmano@knj.zcu.cz
Katedra německého jazyka (KNJ)
PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.
sirotek@kch.zcu.cz
Katedra chemie (KCH)
Mgr. Milan Klečka, Ph.D.
kleckam@kch.zcu.cz
Katedra chemie (KCH)
PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
pechouck@kmt.zcu.cz
Katedra metematiky, fyziky a technické výchovy (KMT)
PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.
msvoboda@kpg.zcu.cz
Katedra pedagogiky (KPG)
PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.
filipiz@kvd.zcu.cz
Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)
PaedDr. Helena Východská
hvychod@khi.zcu.cz
Katedra historie (KHI)
PhDr. Zdeňka Kielbusová
kielbus@kmt.zcu.cz
Katedra metematiky, fyziky a technické výchovy (KMT)
Mgr. Petr Valach, Ph.D.
pvalach@ktv.zcu.cz
Centrum tělesné výchovy a sportu (KTV)
Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.
mslaviko@khk.zcu.cz
Katedra hudební výchovy a kultury (KHK)
Mgr. et Mgr. Ing. Veronika Růžičková, Ph.D.
vruzicko@khk.zcu.cz
Katedra hudební výchovy a kultury (KHK)
Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D.
feiferlo@khk.zcu.cz
Katedra hudební výchovy a kultury (KHK)
Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D.
janyskov@kpg.zcu.cz
Katedra pedagogiky (KPG)
Mgr. Michaela Pešková, Ph.D.
peskova@krf.zcu.cz
Katedra ruského jazyka (KRF)
Mgr. Monika Plíhalová
moplihal@kvk.zcu.cz
Katedra výtvarné výchovy a kultury (KVK)
Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.
gkleckov@kan.zcu.cz
Katedra anglického jazyka (KAN)
Mgr. Linda Koutová
koutova@cbg.zcu.cz
Centrum biologie, geověd a envigogiky (CBG)
Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
slavikj@kvk.zcu.cz
Katedra výtvarné výchovy a kultury (KVK)
Mgr. Milan Podpera, Ph.D.
mpodpera@kpg.zcu.cz
Katedra pedagogiky (KPG)
Mgr. Pavla Soukupová, Ph.D.
soupavla@kpg.zcu.cz
Katedra pedagogiky (KPG)
Mgr. Růžena Písková, Ph.D.
piskovar@kcj.zcu.cz
Katedra českého jazyka a literatury (KCJ)
Mgr. Markéta Kuberská, Ph.D.
pluhym@cbg.zcu.cz
Centrum biologie, geověd a envigogiky (CBG)
PhDr. Daniela Nováková, Ph.D.
dnovakov@kpg.zcu.cz
Katedra pedagogiky (KPG)
Mgr. Miroslav Zíka
zikam@kvd.zcu.cz
Katedra českého jazyka a literatury (KCJ)
377 636 131
Mgr. Lenka Benediktová, Ph.D.
bendi@kvd.zcu.cz
Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)
PaedDr. Jana Vejvodová, CSc.
vejvod@kcj.zcu.cz
Katedra českého jazyka a literatury (KCJ)
Dr. phil. Michaela Voltrová
mvoltrov@knj.zcu.cz
Katedra německého jazyka (KNJ)
Mag. phil. Jürgen Ehrenmüller
ehrenmul@knj.zcu.cz
Katedra německého jazyka (KNJ)
Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
conor@kmt.zcu.cz
Katedra metematiky, fyziky a technické výchovy (KMT)
Mgr. Petra Vágnerová
vagnerov@cbg.zcu.cz
Centrum biologie, geověd a envigogiky (CBG)
Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D.
kavaliro@ktv.zcu.cz
Centrum tělesné výchovy a sportu (KTV)

Učitelé

Děkujeme všem ředitelům a učitelům Plzeňských fakultních škol, kteří s námi úzce spolupracovali a spolupracují při vývoji celého konceptu i jeho realizaci.

Fakulta pedagogická

Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň
+420 377 636 001
fpe@fpe.zcu.cz