banner

Řešitelský tým

Doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.
Děkan
pment@cbg.zcu.cz
Dr. phil. Michaela Voltrová
Garant
mvoltrov@knj.zcu.cz
Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
Proděkan
conor@kmt.zcu.cz
Ing. Pavel Mičke
Finanční manažer projektu
pmicke@fpe.zcu.cz
Helena Zemanová
Zástupkyně studentů v řešitelském týmu
helenaz@students.zcu.cz

IT podpora a správa webu

Mgr. Lenka Benediktová, Ph.D.
bendi@kvd.zcu.cz
Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)
Mgr. Miroslav Zíka
zikam@kvd.zcu.cz
Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)
Mgr. Jan Baťko, Ph.D.
batko@kvd.zcu.cz
Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)
Dr. phil. Michaela Voltrová
mvoltrov@knj.zcu.cz
Katedra německého jazyka (KNJ)

Didaktici

Mgr. Eva Salcmanová
salcmano@knj.zcu.cz
Katedra německého jazyka (KNJ)
Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
slavikj@kvk.zcu.cz
Katedra výtvarné výchovy a kultury (KVK)
Mgr. Milan Podpera, Ph.D.
mpodpera@kpg.zcu.cz
Katedra pedagogiky (KPG)
Mgr. Pavla Soukupová, Ph.D.
soupavla@kpg.zcu.cz
Katedra pedagogiky (KPG)
Mgr. Růžena Písková, Ph.D.
piskovar@kcj.zcu.cz
Katedra českého jazyka a literatury (KCJ)
Mgr. Markéta Kuberská, Ph.D.
pluhym@cbg.zcu.cz
Centrum biologie, geověd a envigogiky (CBG)
PhDr. Daniela Nováková, Ph.D.
dnovakov@kpg.zcu.cz
Katedra pedagogiky (KPG)

Učitelé

Děkujeme všem ředitelům a učitelům Plzeňských fakultních škol, kteří s námi úzce spolupracovali a spolupracují při vývoji celého konceptu i jeho realizaci.

Fakulta pedagogická

Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň
+420 377 636 001
fpe@fpe.zcu.cz