banner

O nás

Cílem projektu Plzeňská fakultní škola je nejen vytvořit, ale také prohloubit spolupráci mezi Fakultou pedagogickou ZČU a vybranými školami v Plzeňském kraji, a to nejen základními, ale také mateřskými a středními. Chceme vytvořit komunikační kanál mezi studenty učitelských studijních programů, jejich vyučujícími a učiteli z praxe. Spolupráce fakulty a zapojených škol je oboustranně prospěšná, což lze vyčíst ze základních tří pilířů projektu.

  • Reflektované průběžné gradující praxe studentů FPE.
  • Pomoc mateřským, základním a středním školám v personální oblasti.
  • Propojení výzkumu a praxe.

Koncept Plzeňské fakultní školy vytvořila Fakulta pedagogická společně s řediteli první úzké skupiny fakultních škol. Pilotní režim průběžných gradujících praxí byl zahájen v září 2021 se studenty katedry německého jazyka. Mezi Plzeňské fakultní školy v současné době patří plzeňské školy Masarykova ZŠ, Tyršova ZŠ a MŠ, 20. ZŠ, 26. ZŠ, 28. ZŠ, 55. MŠ a dále Gymnázium Blovice a Gymnázium Rokycany. Síť fakultních škol chce FPE dále rozšiřovat.

Za podporu projektu děkujeme Městu Plzeň.