banner

O projektu Plzeňská fakultní škola

Cílem projektu Plzeňská fakultní škola je nejen vytvořit, ale také prohloubit spolupráci mezi Fakultou pedagogickou ZČU a vybranými školami v Plzeňském kraji, a to nejen základními, ale také mateřskými a středními. Chceme vytvořit komunikační kanál mezi studenty učitelských studijních programů, jejich vyučujícími a učiteli z praxe. Spolupráce fakulty a zapojených škol je oboustranně prospěšná, což lze vyčíst ze základních tří pilířů projektu.

 • Reflektované průběžné gradující praxe studentů FPE (vše o praxích na fakultě).
 • Pomoc mateřským, základním a středním školám v personální oblasti.
 • Propojení výzkumu a praxe.

Koncept Plzeňské fakultní školy vytvořila Fakulta pedagogická společně s řediteli první úzké skupiny fakultních škol. Pilotní režim průběžných gradujících praxí byl zahájen v září 2021 se studenty katedry německého jazyka. Mezi Plzeňské fakultní školy v současné době patří plzeňské školy:

 • 2. ZŠ Plzeň,
 • 20. ZŠ Plzeň,
 • 21. ZŠ Plzeň,
 • 26. ZŠ Plzeň,
 • 28. ZŠ Plzeň,
 • 31. ZŠ Plzeň,
 • 55. MŠ Plzeň,
 • 7. ZŠ a MŠ Plzeň,
 • Gymnázium a SOŠ Rokycany,
 • Gymnázium Blovice,
 • Gymnázium Františka Křižíka,
 • Gymnázium Jaroslava Vrchlického,
 • Gymnázium Luďka Pika,
 • Masarykova ZŠ Plzeň,
 • Obchodní akademie,
 • Odborná škola výroby a služeb,
 • OŠ, ZŠ a MŠ Macháčkova,
 • Sportovní a podnikatelská střední škola,
 • SPŠ stavební Plzeň,
 • SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara,
 • Tyršova ZŠ a MŠ Plzeň,
 • ZŠ a MŠ Heřmanova Huť,
 • ZŠ Starý Plzenec

Síť fakultních škol chce FPE dále rozšiřovat. Za podporu projektu děkujeme Městu Plzeň.