banner

Fakulta pedagogická zůstává se svými čerstvými absolventy v kontaktu

Před několika dny se fakulta rozloučila se svými studenty při promocích na zámku Kozel. Nemusí to však být loučení v pravém slova smyslu, fakulta zve čerstvé absolventy, aby vstoupili do Klubu absolventů, účastnili se kurzů pro učitele a celkově zůstali se svou alma mater v kontaktu.

Na 421 absolventů Fakulty pedagogické ZČU si v tomto kalendářním roce převzalo svůj vytoužený vysokoškolský diplom, a to jak v bakalářských, tak v magisterských studijních programech.

I po slavnostní promoci však mohou absolventi zůstat v úzkém kontaktu se svou alma mater. O aktuálním dění na fakultě a univerzitě se mohou v budoucnu dozvědět jako členové Klubu absolventů a facebookové diskuzní skupiny Absolventi Fakulty pedagogické ZČU v Plzni. Absolventi, kteří jsou členy těchto platforem, dostávají pravidelné informace o novinkách na fakultě, o kurzech celoživotního vzdělávání, dění na Dětské univerzitě FPE a dalších událostech.

Fakulta pedagogická také nabízí celé spektrum kurzů určených pro vyučující škol všech stupňů, kteří se chtějí dále rozvíjet a seznamovat s nejnovějšími trendy v oblasti vzdělávání. Mezi nimi lze nalézt i studijní programy, které dovedou absolventy k rozšíření stávající kvalifikace. Své případné dotazy pište na czv@fpe.zcu.cz.

Novým absolventům naší fakulty přejeme úspěšné vkročení do praxe plné radosti a naplnění z učitelské profese. V osobním životě pak hodně zdraví a štěstí!

Článek převzat z portálu info.zcu.cz.

5. 12. 22, 10:58