banner

Plzeňské fakultní školy jako prostředí pro pilotáž nových pedagogických praxí

Od října 2021 absolvují první studenti Fakulty pedagogické ZČU v Plzni své pedagogické praxe zcela jinak, než tomu bylo doposud. Nový model praxí je zcela zásadní změnou ve struktuře i realizaci studia a zároveň i novinkou v životě celé fakulty. V čem tyto změny spočívají? 

Jedním ze stěžejních pilířů konceptu Plzeňské fakultní školy jsou průběžné, gradující a reflektované pedagogické praxe. Po několika desetiletích praxí soustředěných do několika bloků v posledních ročnících studia se fakulta rozhodla pro přechod na průběžný model. Tým složený ze zástupců jednotlivých oborových směrů fakulty, katedry pedagogiky, zástupců vedení fakulty i studentů vytvořil pod vedením Michaely Voltrové novou koncepci praxí. Student absolvuje během celého navazujícího magisterského studia každý týden jeden praktický den, jehož zaměření se střídá. V jednom týdnu je jeho náplň vždy zaměřená na didakticky a pedagogicky orientované předměty a v druhém týdnu pak na praktickou činnost na fakultních školách.  

Ve škole v tento den přitom studenti tráví celý den (tedy nejen hodiny, v nichž učí či hospitují). „Takový pobyt ve škole umožní studentům získat cenné zkušenosti nejen z výuky. Studenti se účastní běžného života školy, ve škole mohou vypomoci např. při dozorech, přípravě materiálů do výuky a při práci s nezbytnou dokumentací. I toto jsou pro ně cenné zkušenosti, které se jim budou v budoucnu hodit“, uvádí děkan fakulty Pavel Mentlík. 

Během praxí dochází k průběžné reflexi, studenti přichází do škol s konkrétními úkoly z didaktických předmětů (např. na co se mají při konkrétní hospitaci zaměřit). Model je navíc gradující, takže student není „hozen do vody“ najednou, ale postupně si zvyká na školní prostředí. Nejprve ve výuce jen hospituje, poznává prostředí třídy a práci učitele. Později učiteli při výuce asistuje a ve vhodném okamžiku výuku v hodině sám přebírá kompletně. Studenti tento model gradace velmi vítají, protože mnozí z nich mají před praxemi obavy z toho, že budou muset najednou realizovat samostatnou výuku ve třídě, kterou neznají, aniž by měli s výukou zkušenosti. 

Studenti a studentky katedry německého jazyka, kteří se na pilotáži praxí přímo podílejí, své dojmy z nových praxí průběžně konzultují s fakultou. Ta bude na základě jejich zpětné vazby model dále upravovat. Pokud pilotáž proběhne v pořádku, bude nový model nasazen u všech studentů navazujícího magisterského studia od akademického roku 2022/2023. Cílem je rovněž převedení administrativy spojené s praxemi do digitální podoby – měla by tedy běžet kompletně „bez papíru“. Stránku, na které celý projekt běží a díky které budou praxe de facto „téměř automaticky“ administrovány, vytváří Miroslav Zíka, doktorand katedry výpočetní a didaktické techniky, za pomoci Lenky Benediktové, působící tamtéž. Věříme, že tento originální IT-nástroj bude velkou oporou pro školy, fakultní učitele, studenty i fakultu. 

Michaela Voltrová

28. 10. 21, 16:27