banner

Profesor Kurt Gebauer z Fakulty pedagogické je Umělcem roku

Česká akademie vizuálního umění (ČAVU) poprvé rozdávala ceny nejlepším umělcům, projektům, kurátorům i teoretikům. Z výsledků má radost katedra výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, neboť Umělcem roku se stal akademický sochař profesor Kurt Gebauer, který právě na této katedře působí.

ČAVU vznikla před rokem a oceňovala autory i počiny za rok 2020. Kurt Gebauer, letošní osmdesátiletý jubilant, se stal Umělcem roku i díky výstavě nesoucí jeho jméno, jež byla k vidění v Národní galerii Praha, byla zatím nejuceleněji představeným souborem Gebauerových prací a v cenách ČAVU získala také samostatnou nominaci v kategorii Projekt/Výstava roku. Na umělce roku byli kromě Kurta Gebauera nominováni ještě Krištof Kintera, Tomáš Císařovský, Petr Sís a David Hanvald.

Gratulujeme!

 

Prof. akad. soch. Kurt Gebauer, dr. h. c. se narodil v Hradci nad Moravicí. Po studiu na Střední škole uměleckých řemesel v Brně a Střední průmyslové škole kamenické a sochařské v Hořicích pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze.
Návštěvníci jeho výstavy v Národní galerii se o něm mohli z katalogu dozvědět, že „šest desítek let kultivuje a obhospodařuje veřejný prostor, většinu času i na úkor vlastního postavení. Jeho těžko zařaditelné pojetí živé figurace mátlo nejen politické cenzory předlistopadového režimu, ale i uměleckou scénu samu. Pečlivé studie prožívané skutečnosti lidského těla, jednou oslavy radostného života a přírody, jindy bryskní obžaloby společenské absurdity, groteskní, ironické i poeticky smutné, jej řadí mezi velké postavy českého 20. století dalším ztělesněním poetiky malého velkého člověka. Postavy, která nemění dějiny silou, ale vyprávěním, jemným humorem a hlubokou lidskostí.“

Česká akademie vizuálního umění vznikla v roce 2020 jako nezisková organizace. Jejím cílem je sdružovat profesionály (výtvarníky, kurátory, teoretiky, galeristy i sběratele) v provozu výtvarného umění a zastřešovat jejich aktivity, propagovat různými formami a projekty současné české vizuální umění, vyjadřovat se k problémům v oblasti vizuálního umění a vybudovat systém ocenění pro české výtvarníky bez omezení věku a zaměření a stát se tak určitým vodítkem pro širší veřejnost. V čele akademie stojí výbor ve složení Martin Dostál (předseda), Pavel Mrkus (místopředseda), Zdeněk Freisleben a František Vyskočil.

Článek převzat z portálu info.zcu.cz.

23. 10. 21, 19:16