banner

Téměř sto nových učitelů promovalo na Fakultě pedagogické

Již druhých promocí v tomto roce se na zámku Kozel účastnilo přes 180 studentů magisterských a bakalářských programů Fakulty pedagogické. Byli to studenti, kteří využili čas prázdnin k přípravě na podzimní termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob nebo si dodělávali poslední předměty, aby už jako absolventi mohli nastoupit do navazujících magisterských programů.

Organizaci opět poznamenala opatření ministerstva zdravotnictví. Menší skupiny dovolily bližší interakci s loučícími se akademiky a podle krátkých rozhovorů bylo zřejmé, že drtivá většina absolventů navazujících učitelských programů míří na pozice ve školství. Praxi tak obohatí skoro sto nově kvalifikovaných učitelů rozličných aprobací včetně matematiky, českého jazyka nebo geografie. Početnou skupinou byli také absolventi studijního programu Učitelství pro MŠ a programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, včetně kombinovaných forem.

Restrikce spojení s pandemií koronaviru v letošním akademickém roce ovlivnily zejména výuku prakticky nebo dovednostně zaměřených předmětů, uzavřely laboratoře i tělocvičny. Akademici fakulty proto využili řadu nových nástrojů efektivní distanční výuky, aby studentům umožnili studium absolvovat, a museli skloubit stále se měnící epidemiologická pravidla s obsahy a požadavky předmětů a udržet odpovídající kvalitu výuky.

Článek převzat z portálu info.zcu.cz.

23. 10. 21, 19:16