banner

Praxe na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni

Studium na plzeňské Fakultě pedagogické je úzce provázáno s praxí. Již v bakalářském stupni studia absolvují studenti programů zaměřených na vzdělávání náslechové praxe. V navazujícím studiu pak studenti průběžně rozvíjí své praktické dovednosti ve školách. Nejprve hospitují a pak po malých krocích začínají učit samostatně. Podobně je tomu i u studentů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a MŠ a u účastníků celoživotního vzdělávání.

Tato stránka má za cíl zjednodušit organizaci praxí studentům, školám i didaktikům na fakultě.

Na kterých školách praxe probíhají?

Pedagogické praxe naše fakulta realizuje na Plzeňských fakultních školách nebo na školách spolupracujících. U některých praxí si student domlouvá školu sám, ideálně v místě svého bydliště - viz níže detailní informace k praxím.

Pokud potřebujete informaci odborného charakteru či nevíte, jaké jsou podmínky pro splnění zápočtu, najdete informace na Portálu u daného předmětu. Můžete také kontaktovat didaktika na příslušné katedře, který je za odbornou stránku praxí zodpovědný.

Pokud máte další dotazy, napište prosím na adresu praxe@fpe.zcu.cz, rádi Vám poradíme! Nezapomeňte prosím uvést studovaný obor, ročník a typ praxe, které se Váš dotaz týká.

Najděte rychle přesně to, co potřebujete!

Kalendář praxí

Bakalářské studium Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Učitelství pro 2. stupeň a Učitelství pro SŠ
září průběžná náslechová praxe (1. roč.) praxe v 1. tř. (3. roč.),
průběžná náslechová praxe (2. roč.),
vstupní praxe (1. roč.)
říjen bloková výstupová praxe (2. roč.) průběžná náslechová praxe (2. roč.),
vstupní praxe (1. roč.)
listopad souvislá praxe (3. roč.) bloková výstupová (4. roč.),
průběžná náslechová praxe (2. roč.),
vstupní praxe (1. roč.)
bloková náslechová praxe (1. roč.)
prosinec průběžná náslechová praxe (2. roč.),
vstupní praxe (1. roč.)
leden
únor praxe v mimoškolních aktivitách klinický seminář (1. roč.) souvislá praxe (5. roč.),
asistentská praxe (3. roč.),
souvislá praxe (2. roč.)
březen praxe v mimoškolních aktivitách souvislá praxe (2. roč.),
klinický seminář (1. roč.)
souvislá praxe (5. roč.),
asistentská praxe (3. roč.),
výstupová praxe (4. roč.),
souvislá praxe (2. roč.),
bloková výstupová praxe (1. roč.)
duben praxe v mimoškolních aktivitách,
praxe náslechová (KPG/ZRHV)
klinický seminář (1. roč.) asistentská praxe (3. roč.)
květen praxe v mimoškolních aktivitách klinický seminář (1. roč.) asistentská praxe (3. roč.)

Důležité dokumenty a formuláře

PDF
115 kB
17. 1. 23

Detailní informace k praxím

Informace pro školy

Pokud máte zájem s námi začít v oblasti pedagogických praxí spolupracovat, můžete se více informovat o naší práci a naší vizi a o projektu Plzeňských fakultních škol. Prosím, kontaktujte nás na e-mailovou adrese praxe@fpe.zcu.cz. Děkujeme a těšíme se na spolupráci!

Potřebujete informace k realizovaným praxím?

Informace k praxím z českého a německého jazyka najdete zde. Praxe studentů Učitelství českého a německého jazyka již probíhají v novém průběžném gradujícím modelu a jsou spravovány digitálně. Přihlaste se prosím zde. V případě potíží se podívejte na manuály nebo nás prosím kontaktujte na praxe@fpe.zcu.cz.

Informace k praxím z ostatních předmětů najdete níže. Pokud potřebujete nějaké další informace, kontaktujte nás prosím na praxe@fpe.zcu.cz.

Ve školním roce 2023/24 probíhá na vybraných školách pod vedením MŠMT pokusné ověřování Systému podpory provázejících učitelů. Veškeré informace naleznete na webu MŠMT.

Informace pro studenty

Individuální plnění pedagogické praxe

Pokud již vyučujete, můžete praxi plnit v rámci svého pracovního poměru. Je k tomu potřeba poslat čitelný scan formuláře Potvrzení zaměstnaneckého poměru na ZŠ/SŠ (naleznete níže) na adresu praxe@fpe.zcu.cz do 6. 10. 2023. Potvrzení platí pouze pro současný celý akademický rok.

Garant daného předmětu praxe rozhodne o individuálním plnění praxe a své rozhodnutí oznámí studentovi a OPP.

Studenti Učitelství českého a německého jazyka zasílají potvrzení o zaměstnaneckém poměru dle instrukcí níže.

Studenti bakalářského studia zaměřeného na vzdělávání

V bakalářském studiu studenti plní tyto předměty praxe:

 • 2.ročník LS: náslechová praxe, která je součástí předmětu KPG/ZRHV Základy reflexe a hodnocení kvality výuky. Více informací k předmětu najdete na Portálu. Pokud budete potřebovat další informace, obraťte se na didaktika na příslušné katedře.

Kdykoliv v průběhu studia student splní předmět KPG/MA Pedagogická praxe v mimoškolních aktivitách. Více informací na Portálu, případně u garantů předmětu.

Studenti bakalářského oboru Speciální pedagogika

Během studia plní studenti tyto předměty praxí:

 • 2. ročník ZS - KPG/SGPP1 Speciálně pedagogická průběžná praxe 1
 • 2. ročník LS - KPG/SGPP2 Speciálně pedagogická průběžná praxe 2
 • 2. ročník LS - KPG/SGPS1 Speciálně pedagogická praxe souvislá 1
 • 3. ročník ZS - KPG/SGPP3 Speciálně pedagogická průběžná praxe 3
 • 3. ročník ZS - KPG/SGPS2 Speciálně pedagogická praxe souvislá 2
 • 3. ročník LS - KPG/PZ Průvodcování žáka

Nad rámec těchto praxí se může student věnovat vlastní dobrovolné činnosti, kterou lze po dohodě s vyučujícím bonifikovat v rámci předmětu KPG/AVO Aktivity v oboru.

Organizaci praxí zajišťuje Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D.

Detailní informace najdete na Portálu.

Studenti Učitelství českého a německého jazyka (2. st. ZŠ i SŠ)

Ve studijních programech zaměřených na učitelství ČJ a NJ probíhají praxe dle nového modelu průběžné, reflektované, gradující praxe a jsou spravovány digitálně. Informace k těmto praxím najdete zde. Přihlasit se můžete zde. V případě potíží se podívejte na manuály nebo se ptejte paní Mgr. Pískové, Ph.D. (KČJ) nebo Mgr. Salcmanové (KNJ). Děkujeme.

Během studia plní student tyto předměty praxe (nový model):

Pod hlavičkou příslušné katedry jsou to:

 • 1. ročník ZS - RPP1 Reflektovaná pedagogická praxe 1 (náslechová, asistovaná praxe)
 • 1. ročník LS - RPP2 Reflektovaná pedagogická praxe 2 (výstupová praxe)
 • 2. ročník ZS - RPP3 Reflektovaná pedagogická praxe 3 (výstupová praxe)

Pod hlavičkou KPG je to:

 • 2. ročník LS - KPG/PPS Pedagogická praxe souvislá

Detailní informace najdete na Portálu.

Studenti Učitelství pro MŠ

Během studia plní student tři předměty zaměřené na praxi:

 • 1. ročník ZS - KPG/XPN Průběžná náslechová praxe
 • 2. ročník LS - RKPG/XPV2 Praxe (výstupy 2)
 • 3. ročník ZS - KPG/XPSZ Závěrečná souvislá praxe

V průběhu celého studia student může plnit C-předmět KPG/XPA Asistentská praxe v mateřské škole.

Organizací těchto praxí plně zajišťuje oddělení primární a preprimární pedagogiky KPG. S veškerými dotazy se prosím obracejte na Mgr. Milan Podpera, Ph.D..

Detailní informace najdete na Portálu.

Studenti Učitelství pro 1. st. ZŠ

Během studia plní student tři předměty zaměřené na praxi:

 • 1. ročník ZS - KPG/VP1S Vstupní praxe pro 1. stupeň ZŠ
 • 2. ročník ZS - KPG/PN1S1 Průběžná náslechová praxe pro 1. st. ZŠ
 • 2. ročník ZS - KPG/Z1RHV Základy reflexe a hodnocení kvality výuky
 • 3. ročník ZS - KPG/PP1N Pedagogická praxe náslechová 1. třída
 • 3. ročník LS - KPG/AP1S Asistentská praxe pro 1. stupeň
 • 4. ročník ZS - KPG/PV1S1 (KPG/PPVÝ1) Pedagogická praxe výstupová pro 1. stupeň 1
 • 4. ročník LS - KPG/PV1S2 (KPG/PPVÝ2) Pedagogická praxe výstupová pro 1. stupeň 2
 • 4. ročník LS - KPG/R1HV Reflexe a hodnocení kvality výuky
 • 5. ročník LS - KPG/PPS1S Pedagogická praxe souvislá 1. stupeň

V průběhu celého studia student může plnit C-předmět KPG/MA Pedagogická praxe v mimoškolních aktivitách.

Organizaci těchto praxí zajišťuje Oddělení pedagogické praxe. S dotazy k náplni a požadavkům pro splnění praxe prosím kontaktujte PhDr. Danielu Novákovou, Ph.D. u praxe pro 1. až 3. ročník, Mgr. Pavlu Soukupovou, Ph.D., pokud se jedná o praxe v 4. a 5. ročníku.

Detailní informace najdete na Portálu.

Studenti navazujících studijních programů Učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ

Během studia plní student tři předměty zaměřené na praxi:

 • 1. ročník ZS - Náslechová praxe.
  Tato praxe probíhá ve školách, kam chodí studenti ve skupinkách hospitovat do výuky daných předmětů.
 • 1. ročník LS - Výstupová praxe.
  Při této praxi student začíná samostatně učit ve škole, jeho cílem je odučit 10 hodin z každého aprobačního předmětu.
 • 2. ročník ZS - Pedagogická praxe souvislá.
  Během této praxe student samostatně učí 20 hodin z každého aprobovaného předmětu a maximálně se tak připravuje na učitelskou profesi se všemi každodenními starostmi i radostmi.

Všechny tyto předměty najdete na Portálu. Odborně je zaštiťují jednotlivé oborové katedry a jejich didaktici, které v případě dotazů k zápočtům apod. kontaktujte. Předmět má zkratku uvedenou zkratkou příslušné katedry. Předmět PPS (poslední praxe) je pod hlavičkou KPG.

V průběhu celého studia student může plnit C-předmět KPG/MA Pedagogická praxe v mimoškolních aktivitách.

Organizaci těchto praxí zajišťuje Oddělení pedagogické praxe (praxe@fpe.zcu.cz).

U náslechových praxí (1. ročník ZS):

 1. 1. Školu, na které bude náslechová praxe probíhat, Vám zajistíme.
 2. 2. V předstihu dostanete mailem či osobně informaci od didaktika příslušné katedry. Dozvíte se, kde a kdy bude praxe probíhat.
 3. 3. Podmínky udělení zápočtu najdete na Portálu předmětu. Detaily Vám sdělí didaktik garantující katedry. Ten Vám rovněž udělí na závěr zápočet.

U výstupových praxí (1. ročník LS):

 1. 1. Školu, na níž bude praxe probíhat, si student může najít sám. Pokud si sám školu nevybere, bude mu přidělena.
 2. 2. V případě, že jste si školu vybral sám, vyplňte prosím přihlášku (musí ji podepsat i zástupce vedení školy!) a pošlete ji jako čitelný scan do 31. 1. na praxe@fpe.zcu.cz. Děkujeme.
 3. 3. Pokud si školu nevyberete sám, přidělíme Vám ji. Informace o tom dostanete od nás mailem.
 4. 4. Vaše praxe proběhne v březnu a v dubnu. V roce 2024 to konkrétně bude 11. 3. - 22. 3. pro studenty ZŠ i SŠ. Během této doby odučíte 10 hodin z každého aprobačního předmětu.
 5. 5. Zápočet získáváte za splnění podmínek popsaných v Portálu u daného předmětu. Zápočet uděluje didaktik příslušné oborové katedry.
 6. 6. Pokud již vyučujete, můžete praxi plnit v rámci svého pracovního poměru. Je k tomu potřeba poslat do 31. 1. 2024 čitelný scan Potvrzení zaměstnaneckého poměru na ZŠ/SŠ na praxe@fpe.zcu.cz. Oddělení pedagogické praxe o tomto následně informuje didaktiky příslušných kateder. Garant daného předmětu praxe rozhodne o individuálním plnění praxe a své rozhodnutí oznámí studentovi a OPP.
 7. 7. Dotazy odborného a obsahového charakteru či individuální podmínky plnění směřujte na didaktiky příslušných oborových kateder. Dotazy organizační pište na praxe@fpe.zcu.cz.

Výše uvedené instrukce (body č.1 - 7) se netýkají studentů TV, kteří tuto praxi plní v rámci didaktik v průběhu LS, dle pokynů didaktiků Centra tělesné výchovy a sportu.

Děkujeme, že dodržujete všechny termíny. Je to naprosto nezbytné, abychom mohli pro Vás i všechny ostatní studenty připravit hladký průběh praxí.

U souvislých praxí (2. ročník ZS/LS):

 1. 1. V letošním akademickém roce 23/24 probíhá umísťování studentů vybraných aprobací na školy dle pokynů MŠMT, neboť FPE spolupracuje na projektu “Provázející učitel”. Informace k organizaci praxe a výběru škol obdrželi studenti na úvodní schůzce k předmětu KPG/PPS dne 12.10.2023 a zároveň jim byly zaslány emailem. Informace ze schůzky jsou k dispozici také zde.
 2. 2. Pokud se tato situace studenta netýká (tj. má jiné aprobační předměty), školu, na níž bude praxe probíhat, si vybírá sám. Doporučujeme kontaktovat školu v místě bydliště nebo např. školu, na které byste rádi v budoucnu pracovali apod.
 3. 3. Když jste se se školou domluvil/a a škola Vám přislíbila, že Vás na praxi přijme, vyplňte přihlášku (musí ji podepsat i zástupce vedení školy!) a pošlete ji jako čitelný scan do 15. 12. na praxe@fpe.zcu.cz. Děkujeme.
 4. 4. Vaše praxe proběhne v únoru a březnu. V roce 2024 to konkrétně bude 5. 2. až 8. 3. Během této doby odučíte 20 hodin z každého aprobačního předmětu.
 5. 5. Zápočet získáváte za splnění podmínek popsaných v Portálu u daného předmětu.
 6. 6. Pokud již vyučujete, můžete praxi plnit v rámci svého pracovního poměru. Je k tomu potřeba poslat čitelný scan Potvrzení zaměstnaneckého poměru na ZŠ/SŠ na praxe@fpe.zcu.cz. Oddělení pedagogické praxe o tomto následně informuje didaktika KPG. Garant daného předmětu praxe rozhodne o individuálním plnění praxe a své rozhodnutí oznámí studentovi a OPP.
 7. 7. Dotazy odborného a obsahového charakteru či individuální podmínky plnění směřujte na paní Mgr. Pavlu Soukupovou, Ph.D. . Dotazy organizační pište na praxe@fpe.zcu.cz.

Děkujeme, že dodržujete všechny termíny. Je to naprosto nezbytné, abychom mohli pro Vás i všechny ostatní studenty připravit hladký průběh praxí.